Konkurs na szkopkę i kartkę bożonarodzeniową

Pierwszą na świecie  żywą szopkę bożonarodzeniową 24 grudnia 1223r. zorganizował w Greccio św. Franciszek. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w naturalnej skali, wraz z osobami i żywymi zwierzętami. Franciszek pragnął w ten sposób przybliżyć prostym ludziom tajemnicę zbawienia. Grotę wypełniono sianem, złożono na nim wyrzeźbioną w drzewie figurkę Jezusa, obok której ustawiono żywego woła i osła. W postacie Świętej Rodziny wcielili się mieszkańcy Greccio. Odegrali oni na żywo scenę narodzenia.
Gdy w 1225 roku zmarł św. Franciszek, jego zakon kontynuował zwyczaj budowania szopek. Okazało się, że ten prosty sposób prezentowania treści ewangelicznych w szczególny sposób trafia do wiernych.
Początkowo szopki powstawały tylko przy klasztorach franciszkańskich, jednak z czasem tradycja ich budowania rozpowszechniła się w całej Europie. Najbardziej rozwinęła się we Włoszech, gdzie można je oglądać nie tylko w czasie Bożego Narodzenia.
W Polsce tradycja ta zapoczątkowana została u schyłku XIII wieku przez zakon franciszkanów,  który w tym czasie osiedlił się w naszym kraju. Do dzisiaj szopki cieszą się dużą popularnością. Obecnie są stawiane niemal we wszystkich świątyniach.
W tym szczególnym dla wszystkich Polaków roku 100-lecia odzyskania niepodległości, gorąco zachęcamy do podtrzymywania tej pięknej, już od lat naszej, polskiej tradycji.

1. Organizatorzy konkursu
Organizatorami konkursu na szczeblu gminnym są:
– Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi – telefon 469–43–99 (Barbara Lalik, Monika Mikołajczak)
– Dom Kultury w Lesku – tel. 469-66-49
2. Cele konkursu:
– budzenie zainteresowań uczniów tradycjami bożonarodzeniowymi;
– rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych dzieci;
– wyzwalanie działań twórczych i pomysłowości;
– wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonanie prac.
3. Czas trwania konkursu:
Etap szkolny – do 21.12.2018r.
Finał etapu gminnego i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20.01.2019r. w Domu Kultury w Lesku.
Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.
4.Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej, który wykona szopkę lub kartkę bożonarodzeniową.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:                                     |
– klasy I-IV
– klasy V-VIII
5. Ocena prac konkursowych
Na szczeblu szkolnym prace oceniane będą przez powołane przez Dyrektorów komisje.
Wyróżnione na tym etapie tylko trzy kartki i trzy szopki z każdej szkoły należy dostarczyć
do Domu Kultury w Lesku w terminie od 14.do 16.01.2019r. Komitet organizacyjny konkursu powoła jury, które dokona oceny prac na szczeblu gminnym. Nagrody ufundowane będą przez organizatorów, a nagrodzone zostaną wszystkie prace, które zostaną zakwalifikowane do tego etapu.