Konkurs recytatorski „Boże Narodzenie słowem malowane”

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorzy:  Barbara Lalik, Alicja Bigos.

2. Cele konkursu:

 • wzbogacanie wiedzy uczniów o chrześcijańskich tradycjach i zwyczajach Bożego  Narodzenia,
 • przybliżenie młodemu odbiorcy poezji bożonarodzeniowej i ich autorów,
 • uwrażliwienie uczniów na piękno słowa poetyckiego,
 • rozwijanie talentów recytatorskich,
 • wprowadzenie w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

 3. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria: klasy I – III

II  kategoria: klasy IV – VII

 • Czas trwania recytacji nie może przekraczać 5 minut,
 • Uczestnicy przygotowują do recytacji jeden dowolny utwór o treści związanej ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Każda klasa może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 recytatorów.

4. Komisja oceniająca będzie brała pod uwagę:

 • pamięciowe opanowanie tekstu,
 • kulturę słowa (dykcję i intonację),
 • interpretację utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny,

5. Konkurs odbędzie się 18 grudnia 2017 roku.